• Zawsze najwyższa jakość
  • Dla społeczeństwa - najlepsze rozwiązania
  • Technologie przyjazne dla środowiska
  • Dążymy do doskonałości
  • Innowacyjne technologie
  • Najwyższa wydajność naszych konstrukcji
Oferta

PROJEKTOWANIE I BUDOWA OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW 
Jedną z naszych specjalności jest projektowanie i realizacja oczyszczalni ścieków dla obiektów przemysłowych, odpowiednich dla ścieków powstających przy dowolnym rodzaju produkcji.

Wykonujemy również oczyszczalnie ścieków socjalnych , deszczowych i komunalnych o przepustowości od 100 do ok. 1600 m3/dobę.

W powyższych specjalnościach  nasz zespół zrealizował dotąd ok. 35 oczyszczalni dla renomowanych zakładów przemysłowych (np. Bridgestone) jak również w ramach zamówień publicznych dla miast (np. Malbork) czy gmin na terenie całego kraju.

Wykonujemy obiekty włącznie z fazą projektowania, zarówno wg założeń Inwestora (PFU) jak i na bazie własnych doświadczeń i wiedzy. Współpracujemy przy tym również z renomowanymi biurami projektowymi w Polsce. Specjalizujemy się w realizacji inwestycji jako generalny wykonawca.
Dysponujemy doświadczoną kadrą inżynierską pozwalającą zrealizować każdy z wymienionych wyżej obiektów. Podejmujemy się także przygotowania i realizacji nowatorskich rozwiązań inżynierskich.

BUDOWLE HYDROTECHNICZNE.
Oferujemy wykonawstwo małych, średnich i dużych wodnych zbiorników ziemnych, żelbetowych oraz stalowych, służących zarówno dla celów melioracji jak i regulacji wód lub dla celów przeciwpożarowych, jak również dla obiektów przemysłowych.
Realizujemy również projekty budowy wałów przeciwpowodziowych, wraz z ich konserwacją i naprawą. Podejmujemy się także budowy lub remontu portów, przystani – marin żeglarskich, śluz, kanałów czy elektrowni wodnych.

USŁUGI KOMUNALNE.
Oferujemy świadczenie usług w zakresie czyszczenia kanalizacji sanitarnych, deszczowych oraz przemysłowych, jak też rurociągów przemysłowych. Prace te wykonujemy z wykorzystaniem pojazdów specjalistycznych typu WUKO lub metodą ręczną, w zależności od średnicy kanału ( kanały przełażowe ), zanieczyszczenia lub wymagań klienta.

Wykonujemy usługi bieżącej eksploatacji i konserwacji miejskich sieci kanalizacji deszczowych (np. ZDM Poznań, MPWIK Warszawa). W ramach tych usług wykonujemy niezbędne remonty urządzeń kanalizacyjnych, usuwamy awarie kanalizacji oraz czyścimy wpusty deszczowe. Prowadzimy również utrzymanie urządzeń odwadniających drogi, takich jak rowy czy separatory, eksploatację oczyszczalni autostradowych (np. Autostrada Eksploatacja A2) we współpracy ze specjalistycznymi firmami zajmującymi się utylizacją odpadów ropopochodnych.
Wykonujemy również ocenę stanu technicznego rurociągów polegającą na czyszczeniu, kamerowaniu  i tworzeniu profesjonalnego opisu wraz z zaleceniami dotyczącymi eksploatacji i remontów (np. AQUANET)
Wykonaliśmy również udrożnienie ujęcia wody dla Trójmiasta (SAUR NEPTUN) na podstawie opracowanej przez nas unikalnej technologii.

ROBOTY MELIORACYJNE.
Posiadamy bogate doświadczenie w zakresie prac wykonywanych na zlecenie zarządców infrastruktury (obecnie WODY POLSKIE), w zakresie konserwacji rowów melioracyjnych, potoków oraz rzek. Rocznie ok. 500 km.
Wykonujemy również inwestycje w zakresie budowy czy odbudowy rowów oraz
regulacji cieków wodnych.

BUDOWNICTWO OGÓLNE OBIEKTÓW PRZEMYSŁOWYCH
Dysponujemy doświadczeniem i wykwalifikowaną kadrą inżynierską oraz zespołem stałych podwykonawców, posiadających niezbędne doświadczenie w budowie obiektów przemysłowych, w tym hal produkcyjnych i magazynowo – biurowych. W latach 2017- 2018 zbudowaliśmy dwie kompleksowo wyposażone hale produkcyjne we Wronkach i Poznaniu oraz szereg kompleksowych remontów obiektów budowlanych specjalnego przeznaczenia.
We wszystkich zakresach proponowanych usług, oferujemy kompleksową obsługę inwestycji „pod klucz”, począwszy od podpisania umowy, do finalnego zakończenia inwestycji. Zakres wszystkich oferowanych usług, realizujemy na terenie całego kraju.

EKOLOGIA
Do działań w zakresie ekologii zaliczyć można szereg zrealizowanych przez nas obiektów;
- oczyszczalnie ścieków komunalnych i przemysłowych
- budowę bariery zabezpieczającej odpływ odcieku z wysypiska toksycznych odpadów w
Policach.
- kompleksowy remont ujęcia wody dla dostarczającego ok. 20% wody dla Trójmiasta.
- montaż paneli słonecznych na obiektach zakładu karnego w Poznaniu.


All rights reserved © Wodkan 2011 Created by Studio Cruz PR Agency