Hydrowodkan Poznań - budowa instalacji przemysłowych oraz rurociągów stalowych o dużych średnicach.