Hydrowodkan Poznań - budowa instalacji przemysłowych oraz rurociągów stalowych o dużych średnicach.


Nasi klienci • Budowa pompowi P.POŻ
 • Budowa oczyszczalni ścieków
 • Prace remontowe wod-kan dla Bridgestone w Poznaniu
 • Budowa stawu osadowego o powierzchni 9 ha i pojemności pow. 0,5 mln m3
 • Instalacja wody chłodniczej z rur PE 355 wraz z armaturą przemysłową dla Soda Polska Ciech w Inowrocławiu
 • Budowa Portu na Odrze dla Zakładów Chemicznych POLICE S.A.
 • Budowa hal magazynowych i produkcyjnych
 • Rozbudowa budynku kotłowni wraz z kolektorami parowymi
 • Czyszczenie pól irygacyjnych dla Cykoria S.A. w Wierzchosławicach
 • Budowa rurociągu wody przemysłowej dn 800 z rur GFK o długości 11 km dla kopalnia soli IKS Solino w Inowrocławiu
 • Regulacja rzek i potoków
 • Prace melioracyjne dla Lasów Państowych
 • Badanie stanu technicznego systemu kanalizacyjnego w Poznaniu dla AQUANET
 • Utrzymanie i remonty sieci kanalizacji dla ZDM w Poznaniu
 • Utrzymanie i remonty sieci kanalizacji deszczowej dla MPK w Poznaniu
 • Konserwacja sieci kanalizacyjnej dla Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Warszawie
 • Wieloletnia obsługa kanalizacji deszczowej w Poznaniu
 • Wieloletnia obsługa kanalizacji deszczowej w Wrocławiu
 • Wieloletnia obsługa kanalizacji deszczowej w Olsztynie
 • Wieloletnia obsługa kanalizacji deszczowej w Płocku
 • Wieloletnia obsługa kanalizacji deszczowej w Malborku
 • Wieloletnia obsługa kanalizacji deszczowej w Swarzędzu
 • Wieloletnia obsługa kanalizacji deszczowej w Dzierżoniowie
 • Wieloletnia obsługa kanalizacji deszczowej w Żarach
 • Wieloletnia obsługa kanalizacji deszczowej w Koninie
 • Cognis Polska Budowa fabryki preparatu białkowego dla Cognis Polska Sp. z o.o. w Brześciu Kujawskim
 • Budowa oczyszczalni ścieków dla Gminy Długołęka
 • Budowa oczyszczalni ścieków dla Gminy Oława
 • Budowa oczyszczalni ścieków dla Gminy Goleniów
 • Budowa oczyszczalni ścieków dla Gminy Radwanice
 • Budowa oczyszczalni ścieków dla Gminy Babimost
 • Budowa oczyszczalni ścieków dla Gminy Słupno
 • Utrzymanie kanalizacji deszczowej dla ZDiUM w Wrocławiu
 • Budowa sieci przeciwpożarowej i kanalizacji sanitarnej dla Orlen S.A. w Płocku
 • Budowa kanalizacji deszczowej, oraz instalacji przeciwpożarowej dla Tworzywa Sztuczne POLI w Inowrocławiu
 • Rozbudowa oczyszczalni ścieków dla Nogat Sp. z o.o. w Malborku
 • Budowa zbiornika rekreacyjnego-retencyjnego
 • Budowa zbiornika retencyjnego dla Lasów Państwowych
 • Budowa oczyszczalni ścieków dla Gminy Kleszczów
 • Budowa oczyszczalni ścieków dla Gminy Kobylin
 • Budowa oczyszczalni ścieków dla Gminy Jasień