Hydrowodkan Poznań - budowa instalacji przemysłowych oraz rurociągów stalowych o dużych średnicach.


BUDOWA OCZYSZCZALNI.

Projektowanie i budowa oczyszczalni ścieków

Posiadamy wieloletnie doświadczenie w projektowaniu i budowie oczyszczalni ścieków, zarówno komunalnych jak i przemysłowych. Zatrudniony w Hydrowodkanie zespół inżynierów uczestniczył w realizacji licznych oczyszczalni, z których można wymienić następujące obiekty:

 1. Urząd Gminy Swarzędz – Wierzonka - 2002
 2. Bridgestone Poland – Poznań - 2003
 3. Cykoria SA – Wierzchosławice - 2004 - 2007
 4. UG Radwanice - 2004
 5. RZI Szczecin – Nadarzyce - 2004 - 2006
 6. UG Bralin - 2005
 7. UM Goleniów - 2006 - 2007
 8. UG Działdowo - 2007
 9. UG Oława- Stanowice - 2007 - 2012
 10. UG Dopiewo - 2007 - 2008
 11. UG Długołęka - Mirków - 2008 - 2009
 12. UG Szczerców - 2008 - 2009
 13. UG Papowo Biskupie - 2008 - 2009
 14. UG Słupno - 2009 - 2010
 15. Kobylin - 2009 - 2011
 16. UM Babimost - 2010
 17. UG Kleszczów - 2010 - 2011
 18. UM Krośniewice - 2010 - 2011
 19. UG Marciszów - 2010 - 2011
 20. NOGAT sp.z o.o. Malbork - 2010 - 2012
 21. Vattenfall Warszawa - 2010 - 2012
 22. UG Żerków - 2011
 23. Cykoria SA - 2013

Poza wymienionymi powyżej kompleksowymi realizacjami wykonywaliśmy liczne modernizacje i projekty o mniejszym zakresie.

BUDOWLE HYDROTECHNICZNE.

Dysponujemy doświadczeniem, kwalifikowaną kadrą inżynierską i sprzętem oraz zespołem stałych podwykonawców posiadających niezbędne doświadczenie w budowie obiektów hydrotechnicznych i przemysłowych, w tym ochrony środowiska. Oferujemy kompleksową obsługę inwestycji „pod klucz”. W szczególności oferujemy wykonawstwo zbiorników wodnych służących zarówno dla celów melioracji jak i regulacji wód lub dla celów przeciwpożarowych jak również budowę wałów przeciwpowodziowych.

USŁUGI KOMUNALNE.

Oferujemy świadczenie usług w zakresie czyszczenia, remontów, przeglądów, konserwacji, administracji, usuwania awarii oraz oceny stanu technicznego i niezbędnych rozwiązań projektowych dla kanalizacji sanitarnych, deszczowych oraz przemysłowych, jak też rurociągów przemysłowych. Prace te wykonujemy z wykorzystaniem pojazdów specjalistycznych typu WUKO lub metodą ręczną, w zależności od stopnia zanieczyszczenia lub wymagań Klienta. Prowadzimy również podobny zakres usług dla odwadniających drogi, takich jak rowy, czy oczyszczalnie ścieków oraz separatory we współpracy ze specjalistycznymi firmami zajmującymi się utylizacją odpadów ropopochodnych.

ROBOTY MELIORACYJNE.

Posiadamy bogate doświadczenie w zakresie prac szeroko pojętych robót melioracyjnych, w szczególności w zakresie eksploatacji, konserwacji i budowy, odbudowy i umocnienia rowów melioracyjnych, potoków oraz rzek.

OCHRONA WÓD

Oferujemy prace związane z rekultywacją jezior i zbiorników wodnych – stosujemy technologię chemicznego strącania lub biologicznej dezaktywacji z wykorzystaniem doświadczeń specjalistów z uczelni poznańskich oraz zagranicznych. Oferujemy również rozwiązania w zakresie oczyszczania ścieków i utylizacji osadów.

PUNKTY POMIAROWE ILOŚCI ŚCIEKÓW

Oferujemy we współpracy z firmą Alfine - projektowanie i wykonanie punktów pomiarowych ilości ścieków na kanałach grawitacyjnych. Jesteśmy współautorami i dostawcami chronionego rozwiązania kształtek umożliwiających wykonanie prawidłowego montażu i w konsekwencji właściwego pomiaru ilości ścieków.